Art by AnnKG

Kopiering av mine maleri , i noen som helst form, er i henhold til åndsverkloven ,strengt forbudt!

100x150 "Fjell" i hytteaktig interiør. Med eksklusiv ramme fra Haavik. SOLGT