Art by AKG.                    Ann Kristin Grønolen

Maleri for alle typer vegger- store og noen små , stående, liggende, rolige farger og av og til et fargesprakende .

Glicee trykk "Van Dyke" og Bitihorn 120x150 pluss ramme