Art by AKG                                                           Ann Kristin Grønolen.

Maleri for alle typer vegger- store og noen små , stående, liggende, rolige farger og av og til et fargesprakende .