Art by AnnKG

Kopiering av mine maleri , i noen som helst form, er i henhold til åndsverkloven ,strengt forbudt!

"spesielt blå" Gliceetrykk 20x50
,innrammet m paspatur og glass ca 46x71cm
kr. 4900,-