Art by AnnKG

Kopiering av mine maleri , i noen som helst form, er i henhold til åndsverkloven ,strengt forbudt!

Van Dyke glicee trykk 57x 68,5 cm kr7900,- ferdig innrammet