Art by AnnKG

Kopiering av mine maleri , i noen som helst form, er i henhold til åndsverkloven ,strengt forbudt!

"Båt i morgendis "glicee trykk 25x25 kr2900,-, eller 50x50 kr 5900,- ferdig innrammet