Art by AnnKG

Kopiering av mine maleri , i noen som helst form, er i henhold til åndsverkloven ,strengt forbudt!

"Morgendis" glicee trykk 25x25, 2900,- ferdig innrammet