Art by AKG.                    Ann Kristin Grønolen

Maleri for alle typer vegger- store og noen små , stående, liggende, rolige farger og av og til et fargesprakende .

"Omgitt av blått". Glicee trykk 25x25 kr.2900,-, eller 50x50 kr. 5900 ferdig innrammet