Art by AnnKG

Kopiering av mine maleri , i noen som helst form, er i henhold til åndsverkloven ,strengt forbudt!

"Omgitt av blått". Glicee trykk 25x25 kr.2900,-, eller 50x50 kr. 5900 ferdig innrammet