Art by AnnKG

Kopiering av mine maleri , i noen som helst form, er i henhold til åndsverkloven ,strengt forbudt!

Glichee i 55x115 kr 15000,
25x51 kr 5900,- (46x71 m ramme)