Art by AnnKG

Kopiering av mine maleri , i noen som helst form, er i henhold til åndsverkloven ,strengt forbudt!

Glichee i 55x115 kr 15000, og 25x55 kr 5900,- ferdig innrammet