Art by AnnKG

Kopiering av mine maleri , i noen som helst form, er i henhold til åndsverkloven ,strengt forbudt!

Gliceetrykk i 25x25kr. 2900,- og 50x50 kr.5900,- ferdig innrammet