Art by AnnKG

Kopiering av mine maleri , i noen som helst form, er i henhold til åndsverkloven ,strengt forbudt!

40x40»Bitihorn»

Små maleri

Jeg maler ofte store maleri, men har et knippe mindre, som fortener sin egen side.